De grootste uitdaging is die van de verduurzaming van stalen buizen in overleg met onze ketenpartners. Aangezien Van Leeuwen zelf geen buizen en buismaterialen produceert, valt de productie van de stalen buizen onder de zogenoemde scope 3-emissies.

Van Leeuwen als dé groene distributeur

Distributie is onze core business. Onze ambitie is om dé groene distributeur te zijn in onze markten wereldwijd. Het transport naar onze klanten valt onder scope 3 aangezien wij vooral van externe transporteurs gebruik maken. Echter, ook hier willen wij een leidende rol spelen in de keten. We richten ons bij het verduurzamen van transport onder andere op vervoer via spoor of water in plaats van via de weg, en op voorraadbeheer dichter bij de klant. Ook besteden we volop aandacht aan een groenere manier van distributie door de inzet van vrachtwagens die rijden op HVO100. Met de vrachtwagens van onze distributiepartner Lensveld is de distributie in Nederland inmiddels volledig CO2-neutraal.

Martijn van Eck: “Als leidend distributiebedrijf is het onze ambitie voorop te lopen in onze markten als distributeur van groene buizen. Een duurzame toekomst creëren lukt alleen als we daar van ‘cradle to gate’ samen aan werken en met elkaar tot actie komen. Als Van Leeuwen nemen wij hierin nadrukkelijk onze rol als ketenpartner.”

Van Leeuwen als dé leverancier en ketenpartner in duurzame buizen

Als toonaangevende ketenpartner zijn we in dialoog met leveranciers en klanten over de verduurzaming van de stalen buizen. Omdat we zelf geen buizen produceren, vallen onze producten evenals de distributie onder scope 3. Martijn van Eck, European Procurement Manager heeft een leidende rol in de contacten met onze leveranciers: “In nauw contact met onze leveranciers onderzoeken we de mogelijkheden voor het produceren en op voorraad houden van buizen met een (sterk) gereduceerde en uiteindelijk neutrale CO2-footprint, bijvoorbeeld door hergebruik van materialen en duurzame productiefaciliteiten.” Binnenkort liggen in onze vestiging in Zwijndrecht de eerste ArcelorMittal X-Carb buizen op voorraad die met flink gereduceerde CO2-uitstoot zijn geproduceerd. Ook met leverancier Benteler Steel werken we aan de aanleg van een voorraad naadloze buizen met gereduceerde CO2-footprint.

Aan de andere kant van de keten onderzoeken we samen met onze klanten de toepassing van deze buizen en bijbehorende aspecten, zoals certificaten en calculaties. Door onze klanten duurzame buizen te bieden, dragen we bij aan het verminderen van hun eigen CO2-voetafdruk. Dit stelt hen in staat om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Joop Sassen: “De ambitie is om verder hierin te investeren en waar nodig groene energie in te kopen, zodat onze vestigingen in 2025 volledig van groene stroom worden voorzien.”

In 2025 opereren we net-zero in scope 1 en 2

Waar we direct en het snelst invloed op kunnen uitoefenen zijn de emissies van onze eigen activiteiten, de zogenoemde scope 1 en 2-emissies. Het bereiken van CO2-neutraliteit heeft hierin de hoogste prioriteit, door volledig gebruik te maken van hernieuwbare energie, activiteiten te elektrificeren en processen te optimaliseren.

Van Leeuwen heeft tot nu toe ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in groene stroom op eigen daken. Zonnepaneleninstallaties liggen inmiddels op onze daken in Nederland, Duitsland en Roemenië, en ook Maleisië, Australië en het nieuwe kantoor in Vaihingen, Duitsland krijgen zonnepanelen.

De vrachtwagens van distributiebedrijf Koninklijke LV Logistics (Lensveld), dat al tientallen jaren het transport verzorgt voor Van Leeuwen Zwijndrecht, rijden sinds september 2022 met HVO100 renewable diesel als brandstof.

Met een totaal oppervlak van 23.500 m² aan zonnepanelen produceert Van Leeuwen Buizen Zwijndrecht voldoende elektriciteit om al haar vestigingen in Nederland en België van eigen groene stroom te voorzien. Ook in Duitsland en Roemenië zijn in 2022 zonnepanelen op eigen daken geplaatst.

Duurzaamheid 

’Het is onze ambitie de groenste buizendistributeur ter wereld te zijn’

Van Leeuwen neemt als leidend en internationaal opererend distributiebedrijf haar verantwoordelijkheid om bedrijfsactiviteiten en groeiplannen duurzaam uit te voeren, met zorg voor milieu, mens en maatschappij. Continuïteit is voor het familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis een leidraad.

De speerpunten van onze duurzaamheidsstrategie:

Joop Sassen, CEO van de Van Leeuwen Buizen Groep: “Belangrijkste speerpunt in Van Leeuwen’s duurzaamheidsstrategie is de komende jaren het toewerken naar net-zero ondernemen. Het is Van Leeuwen’s ambitie de groenste buizendistributeur ter wereld te zijn.”

De grootste uitdaging is die van de verduurzaming van stalen buizen in overleg met onze ketenpartners. Aangezien Van Leeuwen zelf geen buizen en buismaterialen produceert, valt de productie van de stalen buizen onder de zogenoemde scope 3-emissies.

Van Leeuwen als dé leverancier en ketenpartner in duurzame buizen

Als toonaangevende ketenpartner zijn we in dialoog met leveranciers en klanten over de verduurzaming van de stalen buizen. Omdat we zelf geen buizen produceren, vallen onze producten evenals de distributie onder scope 3. Martijn van Eck, European Procurement Manager heeft een leidende rol in de contacten met onze leveranciers: “In nauw contact met onze leveranciers onderzoeken we de mogelijkheden voor het produceren en op voorraad houden van buizen met een (sterk) gereduceerde en uiteindelijk neutrale CO2-footprint, bijvoorbeeld door hergebruik van materialen en duurzame productiefaciliteiten.” Binnenkort liggen in onze vestiging in Zwijndrecht de eerste ArcelorMittal X-Carb buizen op voorraad die met flink gereduceerde CO2-uitstoot zijn geproduceerd. Ook met leverancier Benteler Steel werken we aan de aanleg van een voorraad naadloze buizen met gereduceerde CO2-footprint.

Aan de andere kant van de keten onderzoeken we samen met onze klanten de toepassing van deze buizen en bijbehorende aspecten, zoals certificaten en calculaties. Door onze klanten duurzame buizen te bieden, dragen we bij aan het verminderen van hun eigen CO2-voetafdruk. Dit stelt hen in staat om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Martijn van Eck: “Als leidend distributiebedrijf is het onze ambitie voorop te lopen in onze markten als distributeur van groene buizen. Een duurzame toekomst creëren lukt alleen als we daar van ‘cradle to gate’ samen aan werken en met elkaar tot actie komen. Als Van Leeuwen nemen wij hierin nadrukkelijk onze rol als ketenpartner.”

De vrachtwagens van distributiebedrijf Koninklijke LV Logistics (Lensveld), dat al tientallen jaren het transport verzorgt voor Van Leeuwen Zwijndrecht, rijden sinds september 2022 met HVO100 renewable diesel als brandstof.

De speerpunten van onze duurzaamheidsstrategie:

Joop Sassen, CEO van de Van Leeuwen Buizen Groep: “Belangrijkste speerpunt in Van Leeuwen’s duurzaamheidsstrategie is de komende jaren het toewerken naar net-zero ondernemen. Het is Van Leeuwen’s ambitie de groenste buizendistributeur ter wereld te zijn.”

Van Leeuwen neemt als leidend en internationaal opererend distributiebedrijf haar verantwoordelijkheid om bedrijfsactiviteiten en groeiplannen duurzaam uit te voeren, met zorg voor milieu, mens en maatschappij. Continuïteit is voor het familiebedrijf met bijna 100 jaar geschiedenis een leidraad.

’Het is onze ambitie de groenste buizendistributeur ter wereld te zijn’

Met een totaal oppervlak van 23.500 m² aan zonnepanelen produceert Van Leeuwen Buizen Zwijndrecht voldoende elektriciteit om al haar vestigingen in Nederland en België van eigen groene stroom te voorzien. Ook in Duitsland en Roemenië zijn in 2022 zonnepanelen op eigen daken geplaatst.

In 2025 opereren we net-zero in scope 1 en 2

Waar we direct en het snelst invloed op kunnen uitoefenen zijn de emissies van onze eigen activiteiten, de zogenoemde scope 1 en 2-emissies. Het bereiken van CO2-neutraliteit heeft hierin de hoogste prioriteit, door volledig gebruik te maken van hernieuwbare energie, activiteiten te elektrificeren en processen te optimaliseren.

Van Leeuwen heeft tot nu toe ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in groene stroom op eigen daken. Zonnepaneleninstallaties liggen inmiddels op onze daken in Nederland, Duitsland en Roemenië, en ook Maleisië, Australië en het nieuwe kantoor in Vaihingen, Duitsland krijgen zonnepanelen.

Van Leeuwen als dé groene distributeur

Distributie is onze core business. Onze ambitie is om dé groene distributeur te zijn in onze markten wereldwijd. Het transport naar onze klanten valt onder scope 3 aangezien wij vooral van externe transporteurs gebruik maken. Echter, ook hier willen wij een leidende rol spelen in de keten. We richten ons bij het verduurzamen van transport onder andere op vervoer via spoor of water in plaats van via de weg, en op voorraadbeheer dichter bij de klant. Ook besteden we volop aandacht aan een groenere manier van distributie door de inzet van vrachtwagens die rijden op HVO100. Met de vrachtwagens van onze distributiepartner Lensveld is de distributie in Nederland inmiddels volledig CO2-neutraal.

Joop Sassen: “De ambitie is om verder hierin te investeren en waar nodig groene energie in te kopen, zodat onze vestigingen in 2025 volledig van groene stroom
worden
voorzien.”

Duurzaamheid 

Online Publicaties

Van Leeuwen publiceert drie keer per jaar de VL Connect voor klanten en relaties. Daarnaast wordt regelmatig nieuws over de markt gepubliceerd. Hieronder onze diverse publicaties.
Volledig scherm