Ontwikkelingen in de staalmarkt ten gevolge van de Russische inval in Oekraïne

Staal- en buisfabrieken in Europa en vooral in Oost-Europa zijn voor een groot deel afhankelijk van voormateriaal (zoals grondstoffen, ruwijzer en schroot) uit Oekraïne en Rusland. Het wegvallen van deze aanvoerlijnen heeft een sterk prijsopdrijvend effect. Enkele concrete cijfers:

  • De prijs van West-Europees bandstaal is sinds de inval van Rusland in Oekraïne met 50% gestegen.
  • Voor de oorlog leverde Rusland maandelijks circa 170.000 ton bandstaal aan Europa. Dit gat kan niet direct gevuld worden door producenten in andere landen. Vrees voor schaarste drijft de prijs van bandstaal de laatste weken enorm op.
  • De schrootprijzen in Europa zijn met ruim 30% gestegen. Samen met een stijgend tekort aan beschikbaar transport zal dit leiden tot tekorten aan schroot als voormateriaal voor staalproducenten.
  • Rusland is een van de grootste nikkelproducenten in de wereld. Sinds de Russische inval is de nikkelprijs dermate geëxplodeerd, dat veel producenten van RVS materiaal zijn gestopt met aanbieden. De handel in nikkel is vorige week zelfs stilgelegd.

Kosten van energie
Al voor de inval van Rusland in Oekraïne stegen de prijzen van olie, gas en elektriciteit fors, een trend die zich daarna alleen nog maar heeft versterkt. Voor de fabricage van staal is veel energie nodig, dus de impact op de prijzen is enorm. Het leidt er momenteel toe dat sommige staalfabrieken hun productie geheel of met tussenpozen staken, omdat de kosten niet meer op te brengen zijn.

Tekort aan transport
In Europa ondervinden we toenemende problemen in de transportsector. Er zijn minder chauffeurs beschikbaar. Het tekort heeft zijn weerslag op de inzetbaarheid van trucks en zorgt, samen met de hoge brandstofkosten en hogere containertarieven, voor sterk stijgende transportkosten. 

Beschikbaarheid en prijzen van buizen, fittingen en flenzen
Van Leeuwen beschikt voorlopig over voldoende voorraden om onze trouwe en gewaardeerde klanten te kunnen beleveren. We maken maximaal gebruik van ons wereldwijde inkoopnetwerk om knelpunten voor te zijn en om materiaalleveringen aan klanten tegen de best mogelijke prijzen zeker te stellen. We zijn bijvoorbeeld aan de slag om een deel van ons benodigde volume van leveranciers in Azië en Zuid-Amerika te betrekken. 

Al deze ontwikkelingen hebben ons genoodzaakt onze prijzen al enkele keren aan te passen. We informeren onze klanten tijdig bij duidelijke gevolgen die van invloed zijn op hun business. Onze klanten kunnen altijd contact opnemen met hun account manager om deze uitzonderlijke situatie te bespreken.


Procurement Manager

Martijn van Eck 

Kosten van energie
Al voor de inval van Rusland in Oekraïne stegen de prijzen van olie, gas en elektriciteit fors, een trend die zich daarna alleen nog maar heeft versterkt. Voor de fabricage van staal is veel energie nodig, dus de impact op de prijzen is enorm. Het leidt er momenteel toe dat sommige staalfabrieken hun productie geheel of met tussenpozen staken, omdat de kosten niet meer op te brengen zijn.

Tekort aan transport
In Europa ondervinden we toenemende problemen in de transportsector. Er zijn minder chauffeurs beschikbaar. Het tekort heeft zijn weerslag op de inzetbaarheid van trucks en zorgt, samen met de hoge brandstofkosten en hogere containertarieven, voor sterk stijgende transportkosten. 

Beschikbaarheid en prijzen van buizen, fittingen en flenzen
Van Leeuwen beschikt voorlopig over voldoende voorraden om onze trouwe en gewaardeerde klanten te kunnen beleveren. We maken maximaal gebruik van ons wereldwijde inkoopnetwerk om knelpunten voor te zijn en om materiaalleveringen aan klanten tegen de best mogelijke prijzen zeker te stellen. We zijn bijvoorbeeld aan de slag om een deel van ons benodigde volume van leveranciers in Azië en Zuid-Amerika te betrekken. 

Al deze ontwikkelingen hebben ons genoodzaakt onze prijzen al enkele keren aan te passen. We informeren onze klanten tijdig bij duidelijke gevolgen die van invloed zijn op hun business. Onze klanten kunnen altijd contact opnemen met hun account manager om deze uitzonderlijke situatie te bespreken.

Procurement Manager

Martijn van Eck 
  • De prijs van West-Europees bandstaal is sinds de inval van Rusland in Oekraïne met 50% gestegen.
  • Voor de oorlog leverde Rusland maandelijks circa 170.000 ton bandstaal aan Europa. Dit gat kan niet direct gevuld worden door producenten in andere landen. Vrees voor schaarste drijft de prijs van bandstaal de laatste weken enorm op.
  • De schrootprijzen in Europa zijn met ruim 30% gestegen. Samen met een stijgend tekort aan beschikbaar transport zal dit leiden tot tekorten aan schroot als voormateriaal voor staalproducenten.
  • Rusland is een van de grootste nikkelproducenten in de wereld. Sinds de Russische inval is de nikkelprijs dermate geëxplodeerd, dat veel producenten van RVS materiaal zijn gestopt met aanbieden. De handel in nikkel is vorige week zelfs stilgelegd.

Staal- en buisfabrieken in Europa en vooral in Oost-Europa zijn voor een groot deel afhankelijk van voormateriaal (zoals grondstoffen, ruwijzer en schroot) uit Oekraïne en Rusland. Het wegvallen van deze aanvoerlijnen heeft een sterk prijsopdrijvend effect. Enkele concrete cijfers:

Ontwikkelingen staalmarkt tgv Russische inval in Oekraïne

Online Publicaties

Van Leeuwen publiceert drie keer per jaar de VL Connect voor klanten en relaties. Daarnaast wordt regelmatig nieuws over de markt gepubliceerd. Hieronder onze diverse publicaties.
Volledig scherm